Toiminta

   

Valtakunnallinen toiminta

   

Viestintäsuunnitelma

   

Toimintasuunnitelma 2006

   

Alueverkostot

   

Jäseneksi

TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET

Yhdistyksen missio

Työvaltaisten ja toiminnallisten opetus- ja opiskelumenetelmien kehittäminen perusopetuksen viimeisillä vuosiluokilla sekä nivelvaiheessa. Vaikeassa asemassa olevien nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja koulutusjärjestelmään integroitumisen tukeminen.


Yhdistyksen visio

Pitkällä tähtäimellä yhdistyksen tarkoituksena on luoda yhtenäinen perusta Omaura-menetelmien systemaattiselle levittämiselle koko maahan. Näitä menetelmiä kehitetään erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja kuntoutuksen työkaluiksi. Omaura ry haluaa olla mukana kehittämissä menetelmiä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen ja kuntoutuksen työkaluiksi.


Yhdistyksen perustehtävä

Omaura ry tukee ja koordinoi eripuolilla maata sijaitsevien ryhmien toimintaa. Tärkeimmät keinot tähän ovat vuosittaiset työseminaarit ja alueverkostojen toiminta.


Yhdistyksen toiminnan kuvaus


Omaura-ryhmät ovat alueellisesti verkostoituneet. Keskinäisen vuorovaikutuksen avulla eri ryhmien toimintaa kehitetään ja tuetaan. Myös työnohjauksellinen näkökulma on tärkeä.

Valtakunnallinen toiminta muodostuu tiedottamisesta, seminaareista, alueverkostojen toiminnan tukemisesta sekä valtakunnallisten hankkeiden koordinoinnista ja rahoituksen hankkimisesta.

Omaura ry on kansainvälisesti aktiivinen ja toimii sekä oppilas että työntekijä tasolla kansainvälisessä produktiivisten koulujen verkostossa, INEPSissä.

Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003