Toiminta

   

Valtakunnallinen toiminta

   

Viestintäsuunnitelma

   

Toimintasuunnitelma 2006

   

Alueverkostot

   

Jäseneksi

VALTAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seminaarit

Yhdistys järjestää syksyllä 24.11.2006 valtakunnallisen seminaarin yhteystyössä OPEKOn kanssa. Seminaarin aiheena on Omauramenetelmän keskeiset työkalut. Seminaarin järjestelystä vastaa Uraa Uurtamaan työtekijät.

Hankkeet

Yhdistyksen tärkein hanke vuodelle 2006 on Uraa Uurtamaan –hanke. Tämä edistyy hankesuunnitelman mukaisesti

Yhdistyksen nimeämät henkilöt toimivat vuoden 2006 kouluttajina OPM:n koulupudokkaiden aktivointi-hankkeen OPH:n rahoittamassa ”onnistumisia oppimiseen”-koulutuksessa.

Helsingin Omaurat jatkavat edelleen Berliinin taivaan alla – hanketta.

Yhdistys osallistuu valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja opetusalan koulutuskeskuksen, OPEKOn, kanssa OPEQUAL- hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on koulutukseen integroitumisen parantaminen perus- ja ammattiopetuksen nivelvaiheen riskiryhmissä, sekä yhdistää ammatillisen koulutuksen ja yksilövalmennuksen työssä oppimisen. Keskeisinä tavoitteina ovat opiskeluiden keskeyttämisen vähentyminen ja nivelvaiheen siirtymien tehostuminen sekä toisen asteen opintoihin hakeutumisen ja työnantajayhteistyön parantuminen. Omauran rooli on toimia jäsenenä OPEQUALin ohjausryhmässä, sekä asiantuntijana koulutuksessa.

Kansainvälisen yhteistyöverkoston rakentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Yhdistys osallistuu onnistumisia oppimiseen - koulutuksen Tukholman opintomatkan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Yhdistys selvittää Uraa Uurtamaan hankkeen jatkomahdollisuudet.

lisätietoja OPEQUAL - hankkeesta


Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivut ja oppimistyöympäristö toimivat yhdistyksen ensisijaisina tiedotuskanavina.

Muu tiedottaminen toteutuu Uraa uurtamaan – hankkeen puitteissa.

Yhdistys julkaisee Uraa Uurtamaan hankkeesta DVD:n ja CD-romin. DVD:n sisältönä on videodokumentti ”Kusti ja Elina”, sekä lyhyitä koulutuskäyttöön tarkoitettuja haastatteluja Omauran työntekijöistä ja nuorista. Cd-rom sisältää työntekijöille tarkoitettua tukimateriaalia.
Yhdistyksen profilointi

Yhdistyksen toiminta on uusien haasteiden edessä. Opetusministeriö on yhä enemmän ottanut itselleen tehtäväksi huolehtia yleisesti koko maassa työpainotteisten ja toiminnallisten opetusmenetelmien levittämisen. Yhdistys nimeää työryhmän selvittämään seuraavia asioita:

Miten rahoituspohja tulevaisuudessa? Toimitaanko talkoopohjalla vai toimitaanko oikeasti? Mistä rahaa? Kuka kartoittaa? Kuka hankkii? Mikä visio?

Koulupudokkaiden aktivointi hankkeet (siis myös tulevat) ja niiden asettamat vaatimukset yhdistyksen toiminnalle: Mikä on se juttu millä me tehdään itsemme tarpeelliseksi hankkeeseen osallistuville kunnille? Eli mitkä ovat meidän ydintoimintamme tulevaisuudessa ja miten niistä huolehditaan?

Tässä yhteydessä yhdistyksen toiminnan tulee painottua yhä enemmän

1. Alueverkostojen toiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
2. Nykyisen tietotaidon (Omaura työntekijöiden kokemukset) levittämiseen ja kehittämiseen
3. Kaupalliseen yhteistyöhön koulutuksen tarjoajien kesken.


Hallituksen kokoukset

Yhdistyksen hallitus kokoontuu neljä kertaa vuoden aikana. Kaksi kertaa keväällä ja syksyllä

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen edustajat osallistuvat INEPSin kongressiin Wernigerodenissa toukokuussa 2006 luennoitsijoina.

Helsingin ja Berliinin väliset nuorisotapaamiset jatkuvat.

Etelä-Suomen Omauraverkosto on halukas järjestämään INEPSin nuorisokongressi vuonna 2007. Verkoston edustajat ovat yhteydessä INEPSiin. Alueverkosto aloittaa omissa kokouksissaan nuorisokongressin suunnittelun

Kansainvälisiin kumppaneihin ollaan yhteydessä sähköisten viestien avulla.

ALUEVERKOSTOT

Alueverkostojen toimintasuunnitelmat löydät verkostojen sivujen alta.


Tulosta tämä sivu / Print this page

©
Palvelun tarjoaa Opintoverkko Oy:n www-sivupalvelu.
Tekninen toteutus Tuomo-Media, 2002-2003